“യോഗ” സ്ഥിരം സംഭവിക്കാവുന്ന അഞ്ച് അബദ്ധങ്ങള്‍

യോഗ ഇന്നൊരു ഫാഷനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ,ലോകത്തിനു മുന്നില്‍ ഇന്ത്യയെന്ന വൈബ്രന്‍റ്  ബ്രാന്റിന്റെ മുഖമുദ്ര കൂടിയാണ് യോഗ .എന്നാല്‍ ശാസ്ത്രീയമായി സമീപിക്കാതെ യോഗയെ കേവലം ആസനങ്ങള്‍ മാത്രമാക്കുമ്പോള്‍ വിപരീത

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com