വെറുതെയിരിക്കുമ്പോ ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് ആയാലോ..? കാണാം യെല്ലോ ഫ്ലവേർസ് ഓൺ ദ ഗ്രീൻ ഗ്രാസ്..

നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു വിധ ഉപാധികളോ തടസ്സങ്ങളോ ഇല്ലാതെ ആസ്വദിച്ചത് ബാല്യകാലം തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ? നഷ്ടമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയോ കാഴ്ചകളില്ലേ ഓർമ്മകളിൽ ഇപ്പോഴും. അനുദിനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾക്കിടയിലും

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com