ഇന്ന് ലോക കേൾവിദിനം : ശ്രദ്ധിക്കാത്തവർ വിലകൊടുക്കേണ്ടിവരും

ലോക കേൾവിദിനമായ ഇന്ന് ഡോക്ടർമാർക്കെല്ലാം പറയാനുള്ളത് ഒരേ കാര്യം. പുതിയ തലമുറ സൂക്ഷിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കേൾവിശക്തിക്ക് ആയുസ്സ് കുറവാണ്. കേൾക്കാതെ പോകാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ അത് ജീവിതശൈലിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന്

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com