മാരാമണ്‍ കണ്‍വെന്‍ഷനും സ്ത്രീകള്‍ക്കായി വഴി മാറുന്നു

വെബ് ഡസ്ക് കാലങ്ങളായുള്ള വിശ്വാസങ്ങളും കാലത്തിന്‍റെ മാറ്റത്തിന് അനുസരിച്ച് മാറണമെന്ന് ശബരിമല കേരളത്തെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധിക്കും വിവാദത്തിനും ശേഷം നിഷിദ്ധമെന്ന് മുദ്രകുത്തിയ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com