ഈ വിഷുവിന് എളുപ്പത്തിലുണ്ടാക്കാം വിഷുക്കഞ്ഞി.. വൃന്ദാമ്മയുടെ രുചിക്കൂട്ട്

കേരളീയര്‍ക്ക് ഓണം പോലെ തന്നെ വിഷുവും ഒരു പ്രധാന ഉത്സവമാണ്. മലബാറുകാര്‍ക്ക് വിഷു തെയ്യക്കാലമാണ്. മധ്യകേരളത്തില്‍ പൂരോത്സവം. തെക്കന്‍കേരളത്തിലും വിഷു വ്യത്യസ്തമല്ല. വിഷുക്കട്ട, വിഷുക്കഞ്ഞി, വിഷുപ്പുഴുക്ക് എന്നിങ്ങനെ

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com