ലോക്ക്ഡൗണിലും പോകാം ലോകപ്രശസ്ത മ്യൂസിയങ്ങള്‍ കാണാന്‍

ലോകം മുഴുവന്‍ ലോക്ക്ഡൗണിലാണ്. ജനങ്ങളെല്ലാം വീടുകളില്‍ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു. മ്യൂസിയങ്ങളും വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങളുമെല്ലാം അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പോകാവുന്ന ഒരിടമുണ്ട്. അതാണ് ലോകപ്രശസ്ത മ്യൂസിയങ്ങള്‍. വീട്ടിലിരുന്ന്

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com