ഞാനായിട്ട് ഒരു ദുരന്തത്തിന്‍റെ വിത്ത് ഈ നാട്ടില് വിതയ്ക്കൂല സാറെ.. കണ്ണുനിറച്ച് വിനോദ് കോവൂരിന്‍റെ ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം

“ഞാനായിട്ട് ഒരു ദുരന്തത്തിന്‍റെ വിത്ത് ഈ നാട്ടില് വിതയ്ക്കൂല സാറെ.. ഇതൊരു പ്രവാസിന്‍റെ ഉറച്ച വാക്കാണ്..” ജനാലയ്ക്കുള്ളിലൂടെ മാസ്ക് ധരിച്ച് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കുന്ന ഈ പ്രവാസിയെ ഇപ്പോള്‍

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com