വീരപ്പന് പുറത്തുനിന്നും പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു : വീരപ്പന്‍റെ അനന്തരവന്‍ മോഹനന്‍

”…ആവശ്യമില്ലാതെ കര്‍ണ്ണാടക പോലീസ് സത്യമംഗലം കാട്ടില്‍ ചെയ്തുകൂട്ടുന്ന അക്രമത്തെ പറ്റിയാണ് അന്ന് നക്കീരന്‍ വഴി കര്‍ണ്ണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയെ വീരപ്പന്‍ അറിയിച്ചത്. വീരപ്പന്‍റെ ആളുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കര്‍ണ്ണാടക പോലീസ്

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com