കവിത : വീണ്ടും വാലിളക്കുന്ന വായന – പി.കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍

  വായന…. ഏറെ തണുത്ത്, ഇമയടയ്ക്കാതൊരു വാക്ക്, വരിയിലേയ്ക്കിഴഞ്ഞു പോകുന്നു…… വരിയില്‍, ഇരുവാക്കുകള്‍ക്കിടയില്‍ നുഴഞ്ഞ്, അത് വെയിലു കായുന്നു, ഇനി വായനയ്ക്കൊരുങ്ങുക … കണ്ണ് കൊണ്ടാവാം, അന്ധനാണെങ്കില്‍

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com