ഗണദേവതയുടെ കാൽപാടുകൾ…

നീണ്ടു നീണ്ടുപോകുന്ന വഴികള്‍. കണ്ണെത്താത്ത നെല്‍പ്പാടങ്ങള്‍ ചക്രവാളത്തെ ചുംബിക്കുന്നു. വംഗനാടിന്‍റെ വീരഭൂമിയാണിത്; ബീര്‍ഭും… എട്ട് വർഷം മുൻപ് ബംഗാളിലെ അശാന്തമായ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ നടത്തിയ യാത്രയെക്കുറിച്ച് വി ജയിൻ

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com