കൊറോണയെ തുരത്താൻ ചൈന പാരമ്പര്യ വൈദ്യവും ഉപയോഗിച്ചു : ഡോ. ബിജു എഴുതുന്നു..

കൊറോണയെ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും ആദ്യം തുരത്തുന്ന രാജ്യം ചൈന തന്നെയാണ്. ചൈനയിലെ കൊറോണ ചികിത്സയും പ്രതിരോധവും എങ്ങിനെ ആയിരുന്നു എന്നത് വിശദമായി തന്നെ നോക്കി കാണേണ്ടതാണ്. മൂന്ന്

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com