പുറപ്പെട്ടുപോകുന്ന വാക്ക് : ടി പി രാജീവൻ

യാത്രാവിവരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഒരുപാടുണ്ട് എന്നാൽ കവിത തേടിയുള്ള യാത്രകൾ കുറവായിരിക്കും . മഹാകവി പിയുടെ ആത്മകഥകൾ ആയിരിക്കും പിന്നെയും നമുക്ക് പരിചയം പക്ഷെ ടി പി

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com