‘ഒപ്പമുണ്ട് പോലീസ്’ പദ്ധതിയുമായി തൃശ്ശൂര്‍ ജനമൈത്രി പോലീസ്

കോവിഡ്-19 ന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെത്തിച്ച് തൃശ്ശൂര്‍ ജനമൈത്രി പോലീസ് മാതൃകയാകുന്നു. ഒപ്പമുണ്ട് പോലീസ് എന്ന് പേര് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തൊഴിലും

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com