ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലോ..? മള്‍ട്ടി സ്‌പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്ക് കണ്ട മലയാളികൾ ഞെട്ടി

വെബ് ഡസ്ക് ആരോഗ്യ രംഗത്ത് കേരളം എന്നും ലോകത്തിന് മാതൃകയായിരുന്നു. നിപ്പയെ തുരത്തിയോടിച്ച് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ശേഷം ഇപ്പോൾ  ആശുപത്രികളുടെ ആധുനികവൽക്കരണം അതിവേഗം പുരോഗമക്കുകയാണ്. പിണറായി സർക്കാർ

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com