കോബാസ് കേരളത്തിൽ : ഇനി 4 മിനുട്ട് മതി ഹൃദ്രോഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ

വെബ് ഡസ്ക് ജീവിതശൈലിയുടെ ഭാഗമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇന്ന് ഹൃദയസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് ഉടമകളാണ്. എന്നാൽ ഹൃദയാഘാതം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും കാത്തിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ആശുപത്രികളിലുള്ളത്. ഇതിന്

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com