താരങ്ങളുടെ നിലപാടിന് ഇതാണ് അവസ്ഥ : തപ്സി പന്നുവിന്റെ ഥപട് കാണുന്നത് വിലക്കണം

ഥപട് കാണുന്നത് വിലക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ ബോയ്ക്കോട്ട് ഥപട് ക്യാമ്പെയിൻ. തപ്സി പന്നു നായികയാകുന്ന ഥപട് എന്ന ചിത്രം കാണുന്നത് വിലക്കണം എന്ന ആവശ്യമാണ് ഹാഷ്ടാഗിലൂടെ പലരും

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com