പെണ്ണ് പശുവായാല്‍…

സുരക്ഷയ്ക്കായി പുതിയ പ്രതിഷേധം.. ഇന്ത്യന്‍ സ്ത്രീകള്‍ പശുക്കളുടെ മുഖംമൂടിയണിയുമ്പോള്‍… കടപ്പാട് : ബിബിസി ന്യൂസ് ഇന്ത്യാഗേറ്റിന് മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്ന സ്ത്രീ. പക്ഷെ മുഖം പശുവിന്‍റെതാണ്. കണ്ടവരെല്ലാം ഞെട്ടി.

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com