തെരുവ്പട്ടിയുടെ വില പോലും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചും ആ വില തരാനെ നിവർത്തിയുള്ളൂ….

തെരുവ് നായകൾ  മനുഷ്യന്  ഭീഷണി തീർത്ത് വിലസുന്ന വാർത്തകൾ സാധാരണക്കാരന്റെ ഉറക്കം കെടുത്തുകയാണ്.. ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായി പ്രകടിപ്പിച്ച് നടൻ ജയസൂര്യയും രംഗത്ത്  ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഇനിയും

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com