എന്തുകൊണ്ട് ഞാന്‍ റിപ്പബ്ലിക് ടി.വിയില്‍ നിന്നും രാജിവെച്ചു : ശ്വോത കോത്താരി

ഇത്തരത്തില്‍ അനുഭവം ഉണ്ടായ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ഞാനായിരുന്നില്ല. ഇതിലും മോശമായ അനുഭവം ഉണ്ടായ ആള്‍ക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയും ഉണ്ടാകുമെന്നും ഞാന്‍ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു. എത്ര കാലം എന്നത് മാത്രമാണ്

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com