കോഴിക്കോട്ടുകാര്‍ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവര്‍ ഇവിടെയുണ്ട്

സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന്റെ സംഗമ ഭൂമിയായ കോഴിക്കോടിനെ കുറിച്ചും, സമൂഹത്തില്‍ ജീവിക്കുന്ന നിരാലംബരുടെ ജീവിതങ്ങള്‍ സ്വന്തം അനുഭവത്തിലൂടെ പകര്‍ത്തിയും സാബി മുഗു എഴുതുന്നു..  കോഴിക്കോട് , അത്  ബല്ലാത്തൊരു

Read more

അതിഥി -അല്‍ബേര്‍ കമ്യു / (പരിഭാഷ – വി .രവികുമാര്‍ )

രണ്ടു പേർ തനിക്കടുത്തേക്കു കുന്നു കയറി വരുന്നതു നോക്കിനില്ക്കുകയായിരുന്നു സ്ക്കൂൾ മാസ്റ്റർ. ഒരാൾ കുതിരപ്പുറത്താണ്‌, മറ്റേയാൾ നടക്കുകയും. കുന്നിൻ ചരിവിൽ പണിതിരുന്ന സ്ക്കൂൾക്കെട്ടിടത്തിലേക്കുള്ള ചെങ്കുത്തായ കയറ്റം അവരിനിയും

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com