മിശ്രവിവാഹിതർക്കായി ഷെൽട്ടർ ഹോമുകൾ ഒരുങ്ങുന്നു..

മിശ്രവിവാഹിതരായ ദമ്പതികള്‍ക്ക് ഒരു വര്‍ഷം വരെ സുരക്ഷിതമായി താമസിക്കുന്നതിനുള്ള ഷെല്‍ട്ടര്‍ ഹോം ഒരുക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. സംസ്ഥാന സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. പ്രാഥമിക നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചു.

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com