ഞാന്‍ കുടിച്ചത് എന്‍റെ കുടുംബത്തിന്‍റെ കണ്ണുനീരായിരുന്നു

എന്നിലൂടെ നാടുനന്നാകുമെന്ന  അഹങ്കാരം എനിക്കില്ല , പക്ഷേ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക്‌ മദ്യംപകരുന്ന ഒരാളെങ്കിലും എന്‍റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ മാറി ചിന്തിക്കാന്‍ ഇടയായാല്‍ ഒരു കുടുംബത്തിന്‍റെ സന്തോഷംകൂടി കാണാനായേക്കും… “ഇതെന്‍റെ രണ്ടാം

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com