ഓസ്കാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിക്കുന്നത് വസ്തുതാപരമല്ലാത്ത വാർത്തകൾ : ഡോ. ബിജു

മലയാളത്തിൽ നിന്നും മിക്കപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ് പാട്ടുകൾ ഓസ്കാർ നോമിനേഷനു പരിഗണിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത. ഇത് തികച്ചും തെറ്റിധാരണ ജനിപ്പിക്കുന്ന വാർത്ത ആണ്. ഡോ. ബിജു ഓസ്കാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com