പേരറിയാത്തവരെന്ന യാഥാര്‍ഥ്യം

 സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമാണ്. രാവിലെ 10 മണി ആയിക്കാണും. റൂമില്‍ നിന്നും ഇറങ്ങി. ഹോസ്റ്റലിന് മുന്നില്‍ നിന്നും ഓട്ടോ കിട്ടി. ദിവസേന കാണുന്നതാണെങ്കിലും യാത്രയില്‍ ചുറ്റുപാടും നോക്കുകയെന്നത്

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com