60-ലെങ്കിലും ഓര്‍ക്കുമോ ഈ കേസരിയെ?…

കേസരി വേങ്ങയില്‍ കുഞ്ഞിരാമന്‍ നായനാര്‍… എവിടെയോ കേട്ടറിഞ്ഞപോലെ മാത്രം പുതിയ തലമുറ ഓര്‍ക്കുന്ന പേര്. കേരളം 60 വര്‍ഷം ആഘോഷിക്കുമ്പോള്‍ മറന്നുപോകാന്‍ പാടില്ലാത്ത മലയാള ചെറുകഥയുടെ പിതാവ്

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com