എന്തുകൊണ്ട് ഒഴിവു ദിവസത്തെ കളി ?

കുറച്ചു ചെറുപ്പക്കാര്‍ ഈയിടെയായി ക്യാമറയുമായി ഇറങ്ങി നല്ല സിനിമകെളെടുക്കുന്നു ,ലോകോത്തര ഫിലിം ഫെസ്റ്റുകളില്‍ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങള്‍ നേടുന്നു എന്നിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ടാക്കീസുകളില്‍ ഈ സിനിമകളെത്തുകയോ ,പൊതുജനം

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com