കേരളത്തിലെ മാന്‍ഹോളുകള്‍ ഇനി റോബട്ടുകള്‍ വൃത്തിയാക്കും

“എന്തൊരു അവസ്ഥയാണിത്, ഇതിനൊരു മാറ്റം വരണ്ടേ?”. മാന്‍ഹോളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്. ഇതായിരുന്നു ഇന്ന് റോബട്ടിക് സംവിധാനം

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com