മാസക്കുളിതെറ്റിക്കുമെന്ന് രാജൻ സക്കറിയ; ഹാലിളകി വനിത കമ്മീഷൻ

  ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 7 നാണ് രാജൻ സക്കറിയ കേരളത്തിൽ ചാർജ് എടുക്കുന്നത്. അതെ നവാഗതനായ ‘നിതിൻ രജ്ജി പണിക്കർ’ എഴുതി , സംവിധാനം ചെയ്ത “കസബ”

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com