ചെറാപുഞ്ചിയിൽ കോടമഞ്ഞു പെയ്യുമ്പോൾ : നെസ ഫാത്തിമ

നെസ ഫാത്തിമ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനമാണ് മേഘാലയ. മേഘങ്ങളുടെ ആലയം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് മേഘാലയ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരിതാഭമായ ഉയർന്ന കുന്നുകളും, ഇടുങ്ങിയ

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com