2017: ബാംഗ്ലൂരിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക്

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ ചൂടുള്ള ചര്‍ച്ചകളില്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുകയാണ് ബാംഗ്ലൂര്‍ ന്യൂയര്‍ ആഘോഷം. ഒരു തരത്തിലും ന്യായീകരിക്കാന്‍ പറ്റാത്ത തരത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ മനസ്സാക്ഷിക്കേറ്റ കറുപ്പാണ് ഈ സംഭവം. ഭരണാധികാരികള്‍

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com