നിരത്ത് കീഴടക്കാൻ വരുന്നു ന്യൂ ജനറേഷൻ ഹോണ്ട സിറ്റി

ഹോണ്ടയുടെ ജനപ്രിയ മോഡലായ സിറ്റി പുതിയ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും വരാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ബിഎസ് 6 വാഹനങ്ങളിൽ നിരത്ത് കീഴടക്കുന്ന പ്രത്യേകതകളുമായാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ ഹോണ്ട സിറ്റി അവതരിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. ഡിസൈനും

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com