നിർഭയ-സൗമ്യ-ജിഷ കേസുകള്‍ പോലെയല്ല ആസിഫ : നവീന്‍ എസ് എഴുതുന്നു

ആസിഫയുടെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ കൃത്യമായൊരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. സ്വന്തം അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാൻ അവർക്ക് കൃത്യമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്; അച്ചടക്കമുള്ള പ്രവർത്തകരുണ്ട്. ഒരു തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ സംരക്ഷകരും

Read more

MeToo ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും ബാധകം.. ഉണ്ടാകേണ്ടത് തുറന്നുപറയുന്ന സമൂഹം..

ആദ്യത്തേ ഓർമ്മ കോഴിക്കോട് നിന്നും നാട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു ബസ് യാത്രയാണ്. രണ്ടാമത്തേ അനുഭവം നാട്ടിലെ ഒരു ബാർബർ ഷോപ്പിൽ വെച്ചാണ്. ഒരു പെണ്ണിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ആണിന്റേതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ അർത്ഥശൂന്യതയുമറിയാം. പെണ്‍കുട്ടികളാണ്

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com