സിനിമാനുഭവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ചിത്രീകരണമായിരുന്നു ഇത്

ലഡാക്ക് , കർദുങ് ലാ, ആൻഡമാൻ ദ്വീപ്, ജയ്സാൽമീർ മരുഭൂമി, ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ റിമോട്ട് ആയ ഗ്രാമങ്ങൾ, ബുദ്ധ വിഹാരങ്ങൾ, നിരവധി വന്യമായ കാടുകൾ..കാനഡയിൽ കടുത്ത മഞ്ഞു

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com