അമളി പറ്റി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍, തിരിച്ചടിച്ച് കേരളം..

വെബ് ഡസ്ക്  കേരളത്തിലെ പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന കോര്‍പ്പറേഷനെയും ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗ വികസന കോര്‍പ്പറേഷനും നടപ്പിലാക്കുന്ന വായ്പാ പദ്ധതികള്‍ താരതമ്മ്യപ്പെടുത്തി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ എംപി ട്വീറ്റ് ചെയ്ത

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com