സംസ്ഥാനത്ത് എഎന്‍എസ്ഐ കേന്ദ്രം തുടങ്ങാന്‍ തീരുമാനം : ഇത് എ കെ ബാലന്‍റെ വികസന മാതൃക

ആന്ത്രപ്പോളജിക്കല്‍ സര്‍വ്വെ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (എഎന്‍എസ്ഐ) ഫീല്‍ഡ് സ്റ്റേഷന്‍ കേരളത്തില്‍  ആരംഭിക്കുന്നതിനും ആദിവാസി മേഖലകളിലെ സിക്കിള്‍സെല്‍ അനീമിയെയും മറ്റ് ജനിതക രോഗങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ പഠനം നടത്തുന്നതിനും

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com