”എടുത്താല്‍ പൊങ്ങാത്ത ചുമട് എടുത്തവനെ രക്ഷപെട്ടിട്ടുള്ളു” : അതാണ് മമ്മുക്ക

മമ്മൂട്ടി മലയാളികള്‍ക്ക് എന്നും അത്ഭുതമാണ്. മലയാള സിനിമാ ലോകത്തെ വല്യേട്ടന്‍ എന്നാണ് മമ്മൂക്കയെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത്. അതിനുകാരണമുണ്ട്, മലയള സിനിമാ ലോകത്തെ എല്ലാവര്‍ക്കും ജ്യോഷ്ഠതുല്യനാണ് അദ്ദേഹം. അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള മമ്മൂട്ടിയുടെ

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com