അടച്ചിരിക്കാനാവില്ല.. മീനൂട്ടി തിരക്കിലാണ്..

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലം കുട്ടികള്‍ക്ക് അവധിക്കാലം കൂടിയാണ്. സാധാരണ അവധിക്കാലത്തില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കുട്ടികളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാന്‍ രക്ഷിതാക്കളും ഉണ്ടാകുമെന്ന വ്യത്യാസം മാത്രം. വയനാടന്‍ വീരഗാഥയില്‍ നിന്നും ഒരു മത്തന്‍കറി

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com