മാവോയിസത്തെ കൈവിടുന്നുവോ വയനാടൻ കാടുകൾ : ഒരു അന്വേഷണം

തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വര്‍ത്തമാനകാലം പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍ ചില അപചയങ്ങള്‍ കണ്ടുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തകാലത്തുണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങള്‍ അതിലേക്കാണ് വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നത്. മലബാർ മേഖലകളിലെ തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com