മണികണ്ഠന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു; “അന്ന് പറഞ്ഞ ആ പയ്യന്‍ ഞാനാണ്..”

വെബ് ഡസ്ക് കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിലെ ബാലനെ അനശ്വരമാക്കിയ മണികണ്ഠന്‍ തലശ്ശേരിയില അവാര്‍ഡ് നിശയ്ക്ക് വന്നപ്പോള്‍ ആദ്യം ചെന്നത് സഖാവ് പുഷ്പനെ കാണാനായിരുന്നു. ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷിയെ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് മണികണ്ഠന്‍

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com