ഈ പുട്ടു തിന്നാൽ കൊഴപ്പണ്ടോ സാറേ..? പുട്ടും കടലയും ചില തീറ്റ കാര്യങ്ങളും

ഡോ. ജിമ്മി മാത്യു എഴുതുന്നു..  മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ആണ് – ”സാർ എന്തൊക്കെ കഴിക്കാം?” എന്നത്‌. തിരക്ക് കാരണമായിരിക്കും പലപ്പോഴും

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com