ജീവന്‍- യാസിര്‍ എ.എം.

ജവാന്‍ സറ്റോറില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മിലിട്ടറി റം എടുത്ത് അയാള്‍ മുറിയിലേക്കു നടന്നു. ഒരു വലിയകുന്നിന്റെ ഇറക്കിലാണ് അയാളുടെ മുറി. കുന്നിന് അരപ്പട്ട കെട്ടിയതുപോലെ ചുറ്റിലും ചെമ്പാതകളുണ്ട്. ഒരു

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com