ഉടലാഴം അഥവാ ഉടലിനുനേരെ വെച്ച കണ്ണാടി

സനക് മോഹന്‍ ഐഎഫ്എഫ്കെയില്‍ ആദ്യമായി കണ്ട മലയാളം സിനിമ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ ആവളയുടെ ഉടലാഴമാണ്. ഏറെ വായിച്ചും കേട്ടും അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഉടലാഴത്തിന്‍റെ കേരളത്തിലെ ആദ്യപ്രദര്‍ശനത്തില്‍ തന്നെ കയറിപ്പറ്റിയത്.

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com