ജനാധിപത്യത്തിന്‍റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞ് മമ്മൂട്ടി

ജനാധിപത്യത്തിനായി നിലകൊണ്ട ലോക നേതാക്കളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് മമ്മൂട്ടിയുടെ വൺ ടീസർ. ആദ്യത്തെ ടീസർ ഗാന്ധിജിയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇറങ്ങിയ രണ്ടാമത്തെ ടീസർ നെൽസൻ മണ്ടേലയെപ്പോലുള്ള ലോക

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com