മലയാളം മിഷൻ വേദിയിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദാർഷ്ട്യം : സുജ സൂസൻ ജോർജ്ജ് പ്രതികരിക്കുന്നു

സനക് മോഹൻ “സ്വാഗത പ്രസംഗം തടഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി നേരെ ഉദ്ഘാടനത്തിലേക്ക്” എന്നാണ് മനോരമയുടെ തലക്കെട്ട്. “വേറെ വഴിയില്ല, പോകേണ്ട തിരക്കുണ്ട്” എന്ന വാചകത്തോടെയാണ് ന്യൂസ് 18 സംഭവം

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com