ലൂയിസ് ബുനുവേൽ – ആത്മകഥ

പ്രശസ്തനായ സ്പാനിഷ് സംവിധായകൻ ലൂയിസ് ബുനുവേലിന്റെ “എന്റെ അന്ത്യശ്വാസം” എന്ന ആത്മകഥയുടെ രണ്ടദ്ധ്യായങ്ങള്‍. ഇംഗ്ളീഷ് വിവർത്തനം= Abigail Israel , (translated by V Ravikumar) മരിക്കുന്നതിനു

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com