കുട്ടനാടിന് സംഭിവിച്ചതും മാധ്യമങ്ങള്‍ കാണാത്തതും: ഗോപകുമാര്‍ മുകുന്ദന്‍

ഗോപകുമാര്‍ മുകുന്ദന്‍  കുട്ടനാട്ടിലെ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ദിശ എന്തായിരുന്നു? ഒരു ഡെൽറ്റാ പ്രദേശമായ ആദിമകുട്ടനാട്ടിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി മനുഷ്യർ നടത്തിയ ഇടപെടലാണ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളായി വന്നത്. തുടക്കത്തിൽ ഇത്

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com