കുടുംബശ്രീയുടെ ജോബ് നേടാം കോം

വെബ് ഡസ്ക്  കുടുംബങ്ങളിലെ സ്വയംപര്യാപ്തതയ്ക്കും സ്ത്രീകളുടെ മുന്നേറ്റത്തിനും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച കുടുംബശ്രീ പുതിയ ചുവടുവെപ്പുമായി എത്തുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ തൊഴിൽവിവര വെബ്‌സൈറ്റ് കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടങ്ങി. മഞ്ചേരി

Read more

വയനാട്ടിലെ മൂന്നു പെണ്ണുങ്ങൾ : ജോയ് മാത്യു

“തിരുനെല്ലിയിൽ നിന്നും തോൽപ്പെട്ടിക്ക്‌ പോകുന്ന വഴിക്ക്‌ Wild Life Resort ന്നടുത്തുള്ള വനിത മെസ്സ്‌ എന്ന ബോർഡ്‌ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അൽപം ബുദ്ധിമുട്ടാണു- കണ്ടെത്തിയാലോ നല്ല രുചികരമായ നാടൻ

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com