ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങി കാങ്കോൽ – ചീമേനി റോഡ്

കണ്ണൂര്‍-കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലകളെ തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന, ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ജനങ്ങള്‍ ആശ്രയിക്കുന്ന കാങ്കോല്‍-ചീമേനി റോഡ് ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങുന്നു. കിഫ്ബി പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. യാത്രാക്ലേശം രൂക്ഷമായ ഈ പാതയുടെ

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com