സംസ്ഥാനത്ത് ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം ആരംഭിച്ചു

കൊറോണ പ്രതിരോധത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി രാജ്യമാകെ അടച്ചിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ കൈകളിൽ പണം എത്തിക്കുന്ന നടപടി ത്വരിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com