മലയോര ഹൈവേ : പ്രവൃത്തി അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുന്നു

വെബ് ഡസ്ക്  സംസ്ഥാനത്ത് ആറിടങ്ങളില്‍ മലയോര ഹൈവേ നിര്‍മ്മാണപ്രവ‍ൃത്തി ആരംഭിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അറിയിച്ചു. കാസർഗോഡ് നന്ദാരപടവു നിന്നും തിരുവനന്തപുരം പാറശാല വരെ 1251

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com